Retraite ZijnProeverij 16 – 19 november

(aankomst 17 november is in overleg mogelijk)

Deze tijd vraagt veel van ons systeem, fysiek en mentaal. Veel verantwoordelijkheden en zaken die ‘moeten’, allerlei prikkels en niet in de laatste plaats social media. Net als een spier die na flink sporten moet uitrusten heeft ons hele systeem behoefte aan rust. Altijd aan staan brengt je voorbij een grens waarbij natuurlijk herstel niet meer lukt. Deze retraite is een time-out en er worden inzichten behandeld waarmee je in het leven van alledag gas terug kunt nemen.

Een aantal dagen in de natuur. In een veilige setting met een kleine groep. Dagelijks één of twee sessies met Rob, verdiepende gesprekken aan de hand van thema’s en vragen van de deelnemers. Verder veel ruimte voor jezelf.

Een mooie gelegenheid om even adem te halen, weg van de dagelijkse patronen en verantwoordelijkheden. Tot jezelf komen en inzichten vergaren om dit te verduurzamen. In deze retraite moet niets en er kan veel. Deze dagen zijn voor jou.

Gedachtengoed

Bijzonder woord omdat een belangrijk deel van het aanbod gaat over het doorzien van je gedachten, over zien dat jij niet jouw gedachten bent. Er zijn meerdere stromingen van waaruit ik je graag meeneem deze dagen.

Non-dualiteit (non-duaal betekent letterlijk niet-twee) gaat over de eenheid en eenheid is nu eenmaal inclusief. Alles is één. Er is dus ook geen alles, er is alleen dit. Je afgescheiden voelen van wat er is is een belangrijke bron voor ongemak en lijden. Door neurowetenschap en kennis over programmatie weten we meer over hoe het komt dat de mind ons de hele dag voert met gebabbel en waarom bepaalde overtuigingen en gedachten zo dominant aanwezig zijn. Mindfulness of misschien beter Mindstillnes is de Westerse variant van 2500 jaar oude Boeddhistische tradities die erop gericht zijn de mind stiller te krijgen. Om de aandacht terug te brengen naar het Nu. Ons idee dat we leven langs een tijdlijn is een illusie die de mind ons verkoopt. Er kan immers alleen maar Nu zijn. Aangezien angst en verlangen, de basis voor lijden, altijd gaan over verleden en toekomst is het zien dat er alleen Nu is op zich al een zeer rustgevend inzicht. De mind houdt zich veel bezig met iets willen wat er niet is en iets wegwillen wat er wel is. Ten diepste inzien dat er alleen maar kan zijn wat er nu is zorgt ook voor het loskomen van het idee dat het anders zou moeten zijn. Weerstand gaat over in stilte.

Waarom deze retraite?

Er zijn vele redenen om aan een retraite deel te nemen, van even pauze en vertragen tot verdiepende aandacht voor jezelf.

De beleving tijdens en na een retraite als deze kan resoneren met wie je werkelijk bent en dat draagt bij aan ontwaken. Onder ontwaken wordt verstaan dat we zien dat we meer zijn dan de ik-figuur die zich zo graag als jou voordoet.

In de ontwaakte staat ben je je bewust van de éénheid en binnen die éénheid ervaar je het verhaal van jouw identiteit. Je leeft als ‘ik’ gewoon verder maar tegelijkertijd is er een perspectief dat jij dat niet bent. Als die identificatie met het ego wordt losgelaten komt als vanzelf alle drama die het ego met zich meebrengt meer op afstand te staan.

Middels een combinatie van begrip en ervaren zal de wijsheid die we al in ons hebben meer ruimte krijgen. Deze wijsheid is van andere orde dan de semi-ratio teksten die gedachten ons voorschotelen. Het gaat dus niet om een analyse (mind) maar om herkenning. De teksten van de mind worden doorzien en ontmanteld waarmee jouw werkelijke zijn herkend en erkend wordt. Dat wat waar is blijft als vanzelf over. Het is geen logische gevolgtrekking, het is wat zichtbaar wordt als de ruis van gedachten verdwijnt. Het is de ervaring die overblijft als de vragen niet meer opdoemen.

Onze samenleving is geheel ingericht op vorm en tijd en we moeten van alles. We handelen in patronen die een bepaalde gedachtenstroom in stand houdt. Natuurlijk kun je een hoofdstuk lezen of een satsang op YouTube volgen. Inzicht kan zich dan ook laten zien. En dan zegt de mind dat je iets anders moet doen, dat je nu wel lang genoeg heb zitten kijken, je mobiel roept om aandacht, dat je iets niet moet vergeten. En je bent weer helemaal in het rad van een geprogrammeerd bestaan met een mooie herinnering aan het boek of het filmpje.

Hier ligt de kracht van een retraite. Een aantal dagen aaneengeschakeld met gelijkgestemde mensen zijn, in een veilige omgeving, omringd door natuur en rust, houdt je even weg bij al die triggers die je verleiden aandacht aan je ‘verantwoordelijkheden’ te schenken. De retraite geeft toegang tot het gebied voorbij het denken en begrijpen. Een gebied waar werkelijke transformatie kan plaatsvinden, zonder dat de dagelijkse patronen hun kans grijpen om de regie weer terug te pakken.

Programma

Het programma bestaat uit dagelijks één of twee sessies met de groep waarbij de hierboven genoemde thema’s worden toegelicht. We doen dat vraaggericht. Er is dus aandacht bij dat wat (op)speelt bij de behandeling van de onderwerpen. Ervaring leert dat alle vragen voor iedereen interessant zijn. Verder is er ruimte voor oefeningen die als doel hebben de transformatie van kennis naar inzicht te ondersteunen. En waar mogelijk zullen we het contact met de natuur versterken door een oefening buiten als het weer dat toestaat, of een mooie wandeling in stilte. Er is deze keer de keuze gemaakt de inhoudelijke sessies te laten starten op vrijdagmorgen. Op donderdag kunnen we rustig in de ochtend aankomen, kamers op orde maken en de omschakeling van de waan van alle dag naar de rust vormgeven. We maken kennis, kijken wat voor vragen er leven en doen nog een oefening of wandeling. Door deze omschakeling zul je de verdere dagen meer in rust en openheid kunnen ontvangen wat er is. Deze opzet maakt het ook mogelijk om als het donderdag niet lukt er bij te zijn vanaf vrijdagmorgen het programma te volgen. Aankomst kan dan op donderdagavond of vrijdagmorgen vroeg. Neem hiervoor contact op met Rob.

Voorkennis

Mooi om dit maar direct op te ruimen. Voorkennis bestaat niet als het gaat om inzicht. Non-dualiteit is geen cursus met leergangen. Elk leven heeft een eigen verhaal en een vergelijk maken over wel of niet verder zijn is onzin. Het gaat hier dus niet over kennis, maar over het doorzien, of beter het opruimen van de vele misvattingen waarmee wij ons leven doen. Het is een persoonlijk proces waar kennis bij kan helpen. Maar kennisvergaring is geen doel op zich. Onbevangen en niets weten ligt dichter bij de waarheid dan veel kennis. In een van de satsangs kwam een jongeman van 18 jaar langs die gewoon eens wilde weten waar non-dualiteit nu eigenlijk over ging. Geen enkele ‘kennis’ op dit onderwerp en hij stelde de mooiste vragen en gaf waardevolle reacties. Je kunt zeggen ‘niet gehinderd door kennis’. Deze lezingen gaan over persoonlijk onderzoek naar dat wat je ten diepste al weet, maar wat bedolven is onder overtuigingen die je van die waarheid afhouden. De satsangs en retraites faciliteren jouw persoonlijke onderzoek. Dus nee, voorkennis is niet nodig. Een open nieuwsgierigheid is een mooie houding bij de wens tot nieuwe inzichten te komen.

Locatie

Locatie is een mooie plek in de natuur in de achterhoek, Gelderland. Bij inschrijving ontvang je adres en route. We hebben een gemeenschappelijke ruimte, een keuken (we koken zelf) en een aparte sessieruimte. Er zijn 7 slaapkamers met meerdere bedden en we kunnen gebruik maken van drie douches. Dus alle ruimte om je eigen programma te volgen qua slapen en opfrissen.

Aantal deelnemers

Het minimum voor deze retraite is 6 deelnemers, maximaal 15. Hiermee kan ik voor de deelnemers zowel persoonlijke ruimte als aandacht realiseren.

Bijdrage / Investering

Aankomst donderdagmorgen 16 november, vertrek zondag 19 november ca. 17.00 uur. De bijdrage is € 390,= all-in. Bij aankomst vrijdagmorgen € 350,= Als financiën een hindernis is kun je even contact opnemen met Rob (rob@zijnproeverij.nl).

Aanmelden

Je kunt je opgeven door een berichtje aan  Rob@ZijnProeverij.nl.

Contact

Contact opnemen als er nog vragen zijn kan altijd.

Informatie:  Rob Weteling  –  Rob@ZijnProeverij.nl